Vacature

Gezocht: Enthousiaste en bevlogen collega's voor de middenbouw met hart voor onze kanjers van de toekomst

De Klokkebei  is een school  waar goed onderwijs wordt gegeven door enthousiaste, betrokken en deskundige leerkrachten. We maken dit onderwijs samen met kinderen en ouders, waarbij verantwoordelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid de belangrijkste pijlers vormen. 

Op de Klokkebei wordt "anders" geleerd. Dit "anders" zit vooral in de manier waarop we met het onderwijs en de kinderen omgaan. We willen dat de kinderen zelf een actieve rol spelen, zelf verantwoordelijkheden nemen. Dit zie je terug bij het leren zelf keuzes te maken, zelf te plannen, zelf  tijd in te delen, zelf naar antwoorden te zoeken. Alleen, maar ook in samenwerking met anderen. Bij dit alles heeft de leerkracht natuurlijk een belangrijke begeleidende rol, didactisch en pedagogisch, maar zeker ook op het sociaal emotionele vlak. Niet alleen leerprestaties , maar ook de ontwikkeling op andere gebieden vinden we van belang. Uitgangspunt daarbij is altijd een positieve kijk op ieder kind!
 

vacature A: een collega die het leuk vindt om 3 dagen per week  (0,6 FTE) groep 4 te begeleiden 

vacature B: een collega die het leuk vindt om 2 dagen (0,4 FTE) per week groepjes kinderen extra ondersteuning te bieden.

Een combinatie van beide vacatures is uiteraard ook een optie.
 

Daarnaast verwachten we natuurlijk dat onze nieuwe collega('s)

 • In staat is een goede relatie op te bouwen en te onderhouden, met kinderen, collega's en ouders 
 • Verschillen in kinderen ziet als kansen
 • Breed  inzetbaar is 
 • Kennis heeft van meer- en hoogbegaafdheid of zich hierin wil bekwamen. 
 • Kinderen kan en wil coachen in hun leren en vanuit leerdoelen het onderwijs vormgeeft 
 • Kinderen leert om zelfstandig te zijn 
 • Talenten weet te ontdekken en in te zetten (ook die van zichzelf!) 
 • Een teamspeler is en wil leren van en met elkaar 
 • Kan werken vanuit leerdoelen en leerlijnen en de methode flexibel inzet
 •  

Wij bieden: 

 • Een enthousiast, eerlijk, professioneel en betrokken team 
 • Betrokken ouders en kinderen 
 • Uitdaging en vernieuwing 
 • Een mooie school die volop in ontwikkeling is 
 • 0,6 fte ( 3 werkdagen in overleg, liefst woensdag t/m vrijdag) 
 • Coaching van jou als nieuwe collega 


Ben jij degene die ons enthousiaste team komt versterken, dan gaan we graag met jou in gesprek! Stuur jouw CV en motivatie aan Jos Ermens (directeur) 
jermens@markantonderwijs.nl

U kunt uw belangstelling voor deze functie kenbaar maken tot maandag 16 augustus. In de week van 30 augustus worden de gesprekken gevoerd, zodat voor het eind van de zomervakantie de nieuwe collega('s) voorgesteld kan(kunnen) worden aan de collega's, de kinderen en de ouders.

Graag in de sollicitatie aangeven voor welke vacature u interesse heeft.