WIE ZIJN WIJ?

Op deze school zijn verschillende mensen werkzaam met verschillende taken en verantwoordelijkheden: 

School: team en interne en externe werknemers 
OR: ouderraad 
MR: medezeggeschapsraad 
Leerlingenraad: leerlingen uit de bovenbouw samen met een leerkracht 
CJG: Centrum Jeugd en Gezin

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de onderdelen bij WIE ZIJN WIJ?