Gouden 'kamp' weken op obs De Klokkebei

22-09-2022
De eerste weken na de zomervakantie zijn goud waard om een goede sfeer in de klas te creëren. De leerlingen verkennen elkaar én de nieuwe leerkracht, en ze maken samen klassenafspraken. Geen wonder dat er op OBS De Klokkebei heel veel aandacht wordt besteed aan groepsopdrachten, samenwerken en kanjerlessen. Dit gebeurt bij alle groepen, elke dag gedurende de eerste schoolweken.
Eén van de meest waardevolle momenten van de startweken is het herfstkamp van de groepen 5 t/m 8.
Klik hier om naar het artikel te gaan in Ons Ulvenhout.