Ook de Klokkebei gaat dicht!

15-03-2020
Beste ouders,

als beide ouders een beroep hebben dat op de lijst van de overheid staat en hun kind echt niet thuis kunnen houden,. zijn morgenochtend vanaf 8.30 uur welkom bij de directeur van de school. Dan kunnen we samen bekijken of uw kind de komende periode op school opgevangen kan worden.
Morgen zal ik in ieder geval; beide onderwijsassistenten Lisa en Patty vragen mee te  helpen bij het opvangen van de kinderen die op school zijn.
We komen met het team bij elkaar en zullen in d e loop van morgen u verder berichten over de mogelijkheden van thuisonderwijs en andere relevante zaken.

Vriendelijke groeten,
Jos Ermens,
directeur OBS de Klokkebei